A A A

Autoklaw

 

Posiada programy w klasie B zapewniając bezpieczną sterylizację wszystkich rodzajów wsadu. Zapewnia bezpieczną sterylizację wszystkich używanych w gabinecie stomatologicznym narzędzi i materiałów dając gwarancję, że każdy wsad zostanie wysterylizowany zgodnie z najostrzejszymi warunkami. Wszystkie cykle sterylizacji są automatycznie zapisywane na karcie pamięci, do której dostęp jest bezpośrednio przez ekran dotykowy. Automatyczny system zamykania drzwi zapewnia prawidłowe zamknięcie i uszczelnienie drzwi przed rozpoczęciem procesu sterylizacji.
Unikalne oprogramowanie PES zastosowane w sterylizatorach Lisa monitoruje parametry krytyczne w trakcie trwania cyklu i potwierdza, że warunki sterylizacji zostały osiągnięte. Czujnik wody sprawdza jej czystość, a filtr powietrza chroni wewnętrzne elementy sterylizatora przed dostępem kurzu.