A A A

Aparat rengenowski

 

Trophy, pionier w dziedzinie radiologii i twórca radiowizjografii stomatolgicznej.

Aparat ELITYS to aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych z generatorem wysokiej częstotliwości, eliminującym promieniowanie miękkie nieprzydatne w diagnostyce, co w efekcie daje redukcję promieniowania pochłanianego przez pacjenta o 30 %.

Aparat ten umożliwia wykonywanie zdjęć punktowych, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice (równoległej, kąta prostego, półkątowej)